Yhdistys - Suomen Maremmano-abruzzese seura

Go to content

Yhdistys

Yhdistys

Yhdistys

Suomen Maremmano-Abruzzese Seura ry perustettiin 9.6.1990 Mynämäellä. Seura on Suomen Seurakoirayhdistys ry:n (SSKY) alainen jäsenyhdistys, Suomen Kennelliiton hyväksymä rotua harrastava yhdistys.

Seura vastaa ja päättää kaikista rotua koskevista virallisista jalostuksellisista asioista, edustaa virallisesti rotua Suomessa ja sen ulkopuolella.

Seura on ainoa yhdistys Suomessa, jolla on oikeus järjestää rodun ulkomuotoarviointiin liittyviä tapahtumia ja näyttelyitä, joissa käytetään FCI:n alaisuuteen kuuluvia virallisia tuomareita.

Suomen Maremmano-Abruzzese Seura ry:n jäsenenä saat rotua koskevat viralliset tiedot. Kokoamme talteen koirakantamme sukutaulut, terveystiedot ja näyttely- ym. tulokset. Jäsenkasvattaja rekisteröi myös pentueensa edullisemmin Suomen Kennelliitossa.

Pyrimme järjestämään joka vuosi tapaamisen joko kesä- tai syypäivänä, sekä mahdollisuuksien mukaan muita yhteisiä tapaamisia.

Jäsenasiaa

Jäsenet voivat ilmoittaa myytävistä pennuistaan pentuvälittäjälle (sis. jäsenmaksuun). Tiedot välitettävistä pentueista ottaa vastaan jalostus@
maremmano-abruzzese.fi.

Mainostaminen kotisivuilla


Mikäli jäsen haluaa myynti-ilmoituksen yhdistyksen kotisivuille, hänen tulee täyttää pentueilmoituskaavake ja toimittaa se osoitteeseen: jalostus@
maremmano-abruzzese.fi.

Jäsenlehti

Jäsenlehtemme TURVAKARRI pyritään julkaisemaan kahdesti vuodessa.

Hallitus 2017
Puheenjohtaja
Hanna Möuts

Petsmontie 648, 66540 Petsmo
puheenjohtaja@maremmano-abruzzese.fi 

Varapuheenjohtaja

Jussi Olkkonen  jussi@maremmano-abruzzese.fi

Sihteeri

Kristiina Nyholm
sihteeri@maremmano-abruzzese.fi

Riikka Juntunen riikka@maremmano-abruzzese.fi
Aino Kanervikkoaho-Kataja aino@maremmano-abruzzese.fi

Krista Antila krista@maremmano-abruzzese.fi

Krista Antila
Rahastonhoitaja ja jäsenrekisteri
jasenasiat@maremmano-abruzzese.fi

Jalostusasiat

Riikka Juntunen, Pauliina Antila,  jalostus@maremmano-abruzzese.fi


Työkoiraryhmä

Riikka Juntunen riikka@maremmano-abruzzese.fi

Petra Frondelius petrafrondelius@gmail.com 

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2017
- Pidetään seuran vuosikokous sääntöjen määräämänä aikana
- Hallitus kokoontuu noin kerran kahdessa kuussa.
- Pyritään julkaisemaan jäsenlehti Turvakarri 1-2 kertaa, tiedotteita tarvittaessa.
- Pyritään järjestämään kesä- tai syyspäivät

- Jalostustoimikunta julkaisee Turvakarrissa : terveystietoja , näyttelytuloksia, valioitumisuutisia, ja jalostustarkastuksen tulokset.

- Koirien terveyskysely kevät 2017

- Pidetään yllä kotisivuja ja Facebook-sivua.

- Kartoitetaan myyntituotteet.
- Pidetään yllä yhteyksiä ulkomaille, kattojärjestöihin SKL:ään ja SSKY:hyn.
- Lisätään rodun tunnettuutta.
- Lisätään jäsenmäärää.

Back to content