Luonnetesti - Suomen Maremmano-abruzzese seura

Abruzzese seura ry
Suomen Maremmano-
Go to content

Luonnetesti

Jalostus
LUONTEEN TESTAUS
 
SUOMEN KENNELLIITON VIRALLISET LUONNETESTIT

Suomen Kennelliitto on hyväksynyt Suomen Maremmano-Abruzzese Seuran v. 2019 jalostustoimikunnan laatimat ja 2019 hallituksen hyväksymät ihanneprofiilit maremmano-abruzzeselle Luonnetestiin, MH-kuvaukseen sekä käyttäytymisen jalostustarkastukseen. Profiilit astuivat voimaan 1.6.2020
- Käyttäytymisen jalostustarkastuksen ihanneprofiili
- Luonnetestin ihanneprofiili
- MH-kuvauksen ihanneprofiili


Virallisten kokeiden tulokset löytyvät Suomen Kennelliiton jalostustietokannasta.

Käyttäytymisen jalostustarkastus:
  • narttu, Juppsguard Birba, hyväksytty
  • uros, Mareus Xenon, hyväksytty
  • narttu, Mareus Star Bellatrix, hylätty

Luonnetesti:
  • uros, Amir Brave Heart
  • uros, La'lulla Lumpura Latte-Alessi
  • narttu, Lakeuden Komia Arabica
  • uros, Musikaalin Olympia Voitto

MH-Kuvaus:
  • uros, Lakeuden Komia Topaasi, ohj.kesk.
  • uros, Mareus Xenon, suoritettu--------------------------------------------------------

ITALIALAISEN MALLIN MUKAINEN YHDISTYKSEN OMA LUONTEEN TESTAUS, JOTA KÄYTETTY VUOSINA 2017-2019

Testi muodostuu kolmesta osa-alueesta:
 
1.SUHTAUTUMINEN VIERAISIIN IHMISIIN: Tuomari kättelee koiran omistajan ja tarkastaa mikrosirun avustajan kanssa. Sitten omistaja koirineen pujottelee kuuden ihmisen muodostaman ihmisryhmän lomassa. Ihmiset seisovat ensin paikoillaan eivätkä tuijota koiraa. Seuraavaksi ihmiset alkavat liikkua, keskustelevat keskenään ja kättelevät koiran omistajaa. Lopuksi ihmiset muodostavat kehän koirakon ympärille.
 
Tuomarin on voitava koskea koiraan. Koiran on liikuttava kaiken aikaa löysällä taluttimella omistajansa kanssa. Koira ei saa osoittaa aggressiivisuutta tai arkuutta.
 
2.VISUAALINEN HÄIRINTÄ: Kahden 20 metrin etäisyydellä toisistaan olevan paalun väliin on kiinnitetty naru. Naruun on ripustettu 50 cm pituisia muovinauhoja, jotka lepattavat tuulessa. Koirakko kävelee paalulta toiselle ja palaa takaisin toista puolta.
 
Koiran on kuljettava löysällä taluttimella. Sen tulee palautua mahdollisesta hämmennyksestään nopeasti. Se ei saa osoittaa pelon merkkejä.
 
3.AMPUMINEN: Koira kävelee omistajansa kanssa osoitettuun suuntaan. Noin 20 metrin etäisyydeltä koirasta ammutaan kaksi laukausta starttipistoolilla, jossa käytetään 6mm panoksia. Ampuja on piilossa koiralta.
 Koiran on kuljettava löysällä taluttimella. Se saa huomata laukauksen, mutta reaktion on oltava tasapainoinen, jolloin koira palautuu nopeasti hämmennyksestään.

         MITÄ ASIOITA LUONNETESTI KOIRASTA SELVITTÄÄ?
 
Suhtautuminen vieraisiin ihmisiin: Onko koira luoksepäästävä, ystävällinen, avoin (sen tunnetila näkyy selvästi sen eleistä) - välinpitämätön – pidättyväinen – arka – aggressiivinen?
 
Suhtautuminen näköärsykkeeseen: Onko koira rohkea – pelokas? Onko koira tasapainoinen – hermostunut?
 
Ampuminen: Onko koira paukkuvarma – paukkukokematon (kestää toisen laukauksen paremmin, palautuu nopeasti) – paukkualtis  – paukkuarka? Hyväksyttyjä reaktioita ovat kaksi ensimmäistä. Onko koira tasapainoinen – hermostunut?
 
Luonteen testaaminen selvittää koiran käyttäytymistä alueensa ulkopuolella omistajansa kanssa. Se antaa tietoa koiran yhteiskuntakelpoisuudesta eli voiko koiran kanssa liikkua turvallisesti ihmisten ilmoilla ja vieraissa ympäristöissä. Testauksen aikana saadaan myös selvyyttä koiran hermorakenteen vahvuudesta.
 
Käytöksen testaukseen voi osallistua 24 kk täyttänyt m-a. Jotta lopputulos olisi hyväksytty, koiran on selviydyttävä kaikista kolmesta osa-alueesta.
Maremmano-abruzzesen vartiointikäyttäytymistä voi arvioida vain sen ollessa omalla alueellaan tai oman eläinlaumansa kanssa. Yleistä suhtautumista vieraisiin eläinlajeihin voi toki nähdä sen oman reviirin ulkopuolellakin.


Luonteen testaus 13.7.2019
Beanella Di Arajani
Seura on virallinen rotua edustava valtakunnallinen yhdistys, joka on sekä Suomen Seurakoirayhdistys ry:n (SSKY) jäsenyhdistys että Suo-men Kennelliiton hyväksymä rotua harrastava yhdistys.

Suomen Maremmano-Abruzzese Seura is the only official nationwide Maremma and Abruzzes Sheepdog club recognized by the Finnish Kennel Club SKL.
CREATED WITH WEBSITE X5
Back to content